Poltem K-60 Mek Peroksit (MEKP)

Poltem K-60 Mek Peroksit (MEKP)

Poltem K-60 Mek Peroksit (MEKP), polyester ve vinilester reçineleri için kompozit endüstrisinde kullanılan bir katalizördür. Sıvı reçineyi katıya dönüştürmek için kulanılır. MEKP bir organik peroksittir. Bu bileşikler saf halde kararsız olduklarından, endüstride kullanılan katalizörleri oluşturmak için inert bileşiklerle karıştırılırlar. Bu karıştırma nedeniyle, MEKP, çeşitli jel aralıkları verebilen çeşitli derecelerde alınabilir.

MEKP, poliester ve vinilester reçinelerinin, reçinedeki yükseltici ile veya ısı ile tepkimeye girerek iyileşmesini sağlar. Bu, reçinenin stiren monomeri (reçinede mevcut) ile kimyasal reaksiyona girmesini başlatır ve bunlar arasında aralarında çapraz bağların oluşmasına izin verir. Bu çapraz bağlar, sıvı reçinenin bileşenlerini bir araya getiren dirsekler gibi davranırlar. Çapraz bağlardan bazıları oluştuğunda, reçine jelleşir. Çapraz bağların çoğu oluştuğunda, reçine katı hale gelir yani kürleşir.

UYGULAMA KOŞULLARI

Reçine içerisine genellikle % 1,5 – 2 oranında eklenir.

PAKETLEME

5 & 30 kg.lık plastik bidon